Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

201901
JANUARI - C.I.B NordUch Khalils Chafees Chayton Shariar & Khalils Ehaad Shariar. Foto Yvonne Mukkavaara, ägare Sari Hasa.