SHIRIN ROYA ADIIH

Shiraz California Dreamin' x Barakisch Qarib Ayaz

shirin_roya_adiih

ÅRETS SALUKI TIK #15 2012

Ökl EXC-2 / CK

SKK Stockholm Int 16/12-12

Ökl EXC

SvVK Enköping Off 14/10-12

Ökl EXC-1 / CK / BIM / CERT / CACIB

SKK Eskilstuna Int 18/8-12

Ökl EXC-1 / CK / BIM / CERT

SvSR Tammsvik Off 28/7-12

Ökl EXC-3

SKK Köping Int 22/7-12

Ökl EXC-2 / CK / BT-3 / R-CERT

SvSR Gammelkroppa Off 15/7-12

Ökl VG-3

SKK Norrköping Nat 3/6-12

Ökl VG-4

SKK Västerås Nat 28/4-12

Ukl EXC-4

SvVK Köping Off 25/2-12

Ukl EXC

SKK Stockholm Int 11/12-11

Junkl EXC-2

SvVK Vallentuna Off 16/10-11

Ukl EXC-2 / CK SKK Eskilstuna Int 20/8-11
Junkl EXC-2 / CK SKK Askersunt Nat 13/8-11
Junkl EXC-4 / CK SvVK Lövudden Off 25/7-11
Junkl EXC-3 / CK SvSR Lövudden Off 24/7-11
Junkl EXC SKK Borås Nat 3/7-11
Junkl EXC-3 / CK SvVK Tånga Hed Off 18/6-11
Junkl EXC-1 / CK / BT-3 SKK Lidköping Nat 8/5-11
Junkl EXC-3 SvVK Strängnäs Off 27/3-11
Babyvalp 1 / HP / BIR BIS-3 BABYVALP SvVK Vallentuna Off 17/10-10
Babyvalp 4 SvSR Lekåsa Inoff 2/10-10