MAZRA'E GANGALL ALBANY NEW YORK

Dahaqin Adabi Atil x Qirmizi Hamimah

Ökl EXC-2 SvVK Svenstavik Off 2/8-14
Ökl VG SKK Alfta Nat 12/7-14
Ökl EXC-3 / CK SKK Alfta Nat 7/7-13
Ukl VG-1 SKK Sundsvall Int 13/10-12
Junkl EXC-2 SKK Vännäs Nat 16/6-12
Junkl EXC-4 SvVK Sundsvall Off 15/4-12
Junkl VG SKK Sundsvall Nat 14/4-12
Valp 1 / HP / BIR BIS-2 VALP SvVK Sundsvall Off 9/10-11
Valp 1 / HP / BIR BIS-2 VALP SvVK Svenstavik Off 6/8-11
Babyvalp 2 / HP SvSR Söderhamn Inoff 4/6-11