KHATUM HAR KALA RACHI

Asarafi Nemo El Cazzino x Gushmahi Har Kala Rachi

Ökl EXC-3 CK SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Ökl EXC-3 CK SvVK Ljungbyhed Off 31/5-14
Ökl EXC-3 SvVK Tammsvik Off 28/7-13
Ökl VG SvSR Vilsta Off 27/7-13
Ökl OPL SvSR Vilsta Inoff 26/7-13