DAHAQIN CHEREEN

Shiraz California Dreamin' x Dahaqin Azuma Ashantii

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 29/11 2016
Heartscreening
Ökl EXC SvSR Vilsta Off 28/7-18
Ökl OPL SvSR Torslanda Inoff 1/10-17
Ökl 1 HP BT-3 KLUBBDIPLOM SvSR Torslanda Inoff 25/9-16
Ökl EXC-2 SvVK Tånga Hed Off 25/6-16
Ökl EXC SKK Göteborg Int 10/1-16
Ökl VG-3 SKK Borås Nat 28/6-15
Ökl 2 HP SvSR Tånga Hed Inoff 21/6-15
Ökl VG-2 SKK Vänersborg Nat 6/6-15
Ukl 2 HP SvSR Torslanda Inoff 4/10-14
Junkl EXC CK SvSR Ljungbyhed Off 1/6-14
Babyvalp 2 SVSR Torslanda Inoff 19/10-13