Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss
att kartlägga hur
gammal salukin blir
via detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ARRIYAD AAZAYÉ

Volante's Urraco x Zohari Elza'h

Vetkl OPL SKK Stockholm Int 11/12-05

Ökl 1
SvVK Göteborg Off 17/11-02
Ökl 1-1 / CK / CERTSKK Växjö Int 2/11-02
Ökl 1
SvVK Helsingborg Off 8/9-02