Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ABU BAQR'S FOZULI RAFIQ

Arriyad Aazadam x Abu Baqr's Ba Mazeh

Ökl 1
SvVK Tammsvik Off 31/7-05
Valp 1 / HP / BIM VALP
SvSR Tammsvik Off 26/7-03