Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ABU BAQR'S ELLAH FA'EDE

El Hamrah Riim-Sahir x Abu Baqr's Bamdad Bejad

Ukl 1
SvVK Tammsvik Off 25/7-04
Junkl 2
SvVK Tammsvik Off 27/7-03
Junkl KEP
SvSR Tammsvik Off 26/7-03