Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

ABU BAQR'S HAMBAZI

Abu Baqr's Durbin Dustar x Sheemara's Chazade Al Shams

Ukl 2
SvVK Helsingborg Off 13/9-09
Junkl 1
SvVK Bosjökloster Off 23/5-09
Junkl 2
SKK Hässleholm Nat 16/5-09