Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SEADIS FONTAIN BLUE

Maymouna's Ibn El Aslan x Seadis Al Qahira

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 6/2 2018
Heartscreening
Vetkl VG-2 SKK Gimo Nat 9/9-17
0 LC Norberg Nat 20/5-12
Ökl EXC SvSR Lövudden Off 24/7-11
Ukl 1 SvSR Lövudden Off 25/7-09
Ukl 3 SKK Avesta Nat 14/6-09