Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL-SHÉN DURRIYAH SHAQRAA

Khalils Kasib Ibn Amjad Al-Shên x Shadri ZahraÖkl VG SKK Göteborg Int 5/1-12

Ökl 1 SvSR Tångahed Off 13/6-10