Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Malmö Internationell 31/3 2019
Domare Eva Liljekvist Borg
Antal deltagande hundar: 13+8

BIR BIG-3 CERT CACIB CHAMPIONAT SE JV-17 Zadonas Deluca
BH-2 R-CACIB SE UCH Badavie Arezzo
BH-3 R-CERT C.I.B. EE CH ES CH FI UCH Aziz Qaseem Al Aramika
BH-4 Zandirah's Stargazer
BIM CERT Zarabis Senada
BT-2 R-CERT CACIB Yalameh Radija Tahmina
BT-3 R-CACIB Arriyad Soya
BT-4 DK UCH Shamali Karamah Al Mahir Bint Ismah

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BADAVIE EXTRA SPICY

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK AL A'LIM KHAYAL BEN ATAYA
EXC-2 CK MAJO'S PRESTON
EXC-3 CK ARRIYAD SANDER
VG-4 DAHAQIN FAJARUDDIN

Bruksklass hanar
EXC-1 AFIFA ATAYA

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BIR BIG-3 CERT CACIB CHAMPIONAT ZADONAS DELUCA
EXC-2 CK BH-4 ZANDIRAH'S STARGAZER
EXC-3 CK SHAMALI KAHAR AL DIRW IBN JAMAL
EXC-4 ARRIYAD SADDAM
VG MWINDA ZACHARIA EL CAZZINO

Championklass hanar
EXC-1 CK BH-2 R-CACIB BADAVIE AREZZO
EXC-2 CK BH-3 R-CERT AZIZ QASEEM AL ARAMIKA

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT ZARABIS SENADA
EXC-2 KASHMANIS ZANDORA EL CAZZINO
EXC-3 CERES AV MIN TERA

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-2 R-CERT CACIB YALAMEH RADIJA TAHMINA
EXC-2 CK BT-3 R-CACIB ARRIYAD SOYA

Bruksklass tikar
VG-1 SPEEDFREAKS FIRE-AND-ICE

Öppenklass tikar
VG-1 TA'ZIM KIIWAH

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-4 SHAMALI KARAMAH AL MAHIR BINT ISMAH