Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

GULLMOLA PARADISE CITY

Baghdad Arctic Sun x Seadis Demi Moore Lola

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 212/3 2018
Heartscreening
Valp 1 / HP / BIM VALP SKK Göteborg Int 4/1-13
Valp 1 / HP / BIM VALP SKK Göteborg Int 3/1-13
Babyvalp 1 / HP SVSR Torslanda Inoff 6/10-12