Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

BOYE BAMI BAHAR ALQOM

Quanmarra Thonolan x Ashu Saba Jonoob Baad Al Qom

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 10/11 2016
Heartscreening
Ökl EXC-1 CK BT-4 R-CERT SvVK Lund Off 11/9-16
Ökl EXC-1 CK BIM CERT CACIB SKK Norrköping Int 21/8-16
Ökl EXC-4 SvSR Landskrona Off 15/5-16
Ökl EXC SvVK Landskrona Off 14/5-16
Ökl EXC-1 SKK Lidköping Int 7/5-16
Ukl VG-2 SvSR Öland Off 6/9-15
Ukl EXC-1 CK SKK Öland Nat 5/9-15
Ökl VG-4 SKK Norrköping Int 16/8-15
Junkl EXC-2 CK SvVK Strömsholm Off 26/7-15
Ökl EXC-4 CK SvSR Strömsholm Off 25/7-15
Junkl EXC-1 CK R-CERT SE JV-15 SKK Kista Int 4/4-15