Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHAMALI JALALAT SHAMAH

Khalils Abu Shamah x Ritzas Shamsin

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 27/6 2016
Heartscreening
11/14 309p LC Boden Nat 16/9-17
Ökl EXC-2 SKK Piteå Int 17/7-16
Ökl VG-4 SvVK Råneå Off 16/7-16
Ukl EXC-2 CK SvVK Luleå Off 19/3-16
Junkl EXC-1 CK SKK Gällivare Int 28/6-15
Junkl EXC-3 SvVK Boden Off 21/3-15