Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHAMALI JASSUR USMA IBN ABU SHAMAH

Khalils Abu Shamah x Ritzas Shamsin

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 28/6 2018
Heartscreening
Ökl OPL SvSR Vännäs Inoff 14/6-19
11/14 281p LC Bjurholm Nat 21/8-16
Ökl VG SvVK Bjurholm Off 20/8-16
Ökl EXC-2 SvVK Vännäs Off 19/6-16
Ukl EXC-3 SvVK Luleå Off 19/3-16
Junkl VG-3 SvVK Vännäs Off 14/6-15
Junkl VG SvVK Boden Off 21/3-15