Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

XASS FARAH GAIA GHAZIA

Al Wathba Umm Lajj Ibn Sahib x Yashars Dhakirah Ayleh Farah

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 6/5 2021
Heartscreening
Ökl EXC SvSR Vilsta Off 28/7-18
Ökl VG SvSR Vilsta Off 27/7-18
Ukl VG SKK Stockholm Int 4/12-16
Ukl EXC-1 SKK Visby Int 7/8-16
Ukl EXC-1 SKK Visby Nat 6/8-16
Ukl EXC-1 CK / KLUBBDIPLOM / BIS UNGHUND SvSR Alfta Off 10/7-16
Junkl VG-4 SKK Alfta Int 9/7-16
Junkl VG-3 SvVK Upplands Väsby Off 20/3-16