Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

VAJID AL KHALIL S BEREGA TURI

Classicus Khalils Canta x Kamila Djaal Lhilal

Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 17/1 2019
Heartscreening
Ökl VG-4 SKK Piteå Nat 26/5-18
Ökl EXC SKK Sundsvall Nat 8/4-18
Ökl VG SvVK Sundsvall Off 7/4-18
Ökl EXC-4 SvVK Boden Off 24/3-18
Ukl EXC-2 SKK Överkalix Nat 12/8-17
Ukl VG-2 SKK Piteå Nat 20/5-17