Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

TA'ZIM KHADIIR

Elamir Sao Jose x Ta'zim Gaia Gemmilah

Tecken på DCM: JA (Signs of DCM: YES)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 12/10 2021
Heartscreening
9/14 306p CERT LC Täby Nat 26/9-21
Junkl EXC SvSR Vilsta Off 28/7-18
Junkl EXC SvSR Vilsta Off 27/7-18
Junkl EXC-2 SKK Leksand Nat 10/6-18
Babyvalp 4 SvSR Öland Off 2/9-17