Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHAMALI KIFFA AL SADAQA BINT ISMAH

Al Wathba Elias Jamal Al Din x Shamali Ismah Al Lail Bint Gazila


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 8/4 2021
Heartscreening
BPH Genomförd BPH med skott Stockholm 1/6 2018
Ukl VG-4 SvVK Upplands Väsby Off 25/3-18
Junkl EXC-2 SvVK Vallentuna Off 22/10-17