Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SIVATAGI TÜNDÉREK BIZARR

Simhearth Sultan Sivatagi Tunderek x Sivatagi Tündérek Alfa


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 18/2 2021
Heartscreening
Ökl EXC-4 SKK Skara Nord 7/5-22
Ökl EXC SKK Växjö Int 4/11-18
Ökl EXC-3 SKK Askersund Nat 11/8-18
Ukl EXC-2 CK SKK Västerås Nord 21/7-18
Junkl EXC-3 SKK Växjö Int 3/11-17