Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

RED HAWK'S SUGAR AND SPICE

Red Hawk's Reza Ibn Kalidjar x Ellesar's Harmony Of Redhawks

 

Hjärtundersökning 3/3 2016
Heartscreening
Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: Ej angivet (Congenital heart failure: not specified)