Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHARWASSIM FAAKHIR

Mwinda Zacharia El-Cazzino x Sharwassim Busra


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 18/11 2020
Heartscreening
8/8 304p CERT LC Hedemora 14/5-22
9/9 315p CERT LC Söderhamn 24/4-22
Ökl VG-3 SKK Malmö Int 17/4-22
11/16 158p LC Katrineholm Nat 24/10-20
4/20 165p LC Gusum Nat 19/9-20
Junkl VG-4 SvVK Tånga Hed Off 15/6-19