Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHARWASSIM FARIDAH

Mwinda Zacharia El-Cazzino x Sharwassim Busra


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: ej angivet (Congenital heart failure: not noted)
Hjärtundersökning 18/11 2020
Heartscreening
Chkl EXC-2 CK SKK Borås Nord 3/7-22
19/21 145p LC Katrineholm Nat 24/10-20
14/16 130p LC Söderhamn Nat 17/10-20
16/18 135p LC Mariestad Nat 3/10-20
5/19 161p LC Gusum Nat 19/9-20
Öppen klass Pris: 1 Godkänt championat: SE VCH Viltspår Vänersborg 12/8 2020
Öppen klass Pris: 1 Viltspår Vänersborg 10/8 2020
Öppen klass Pris: 1 Viltspår Vänersborg 5/8 2020
Anlagsklass GK Viltspår Vänersborg 10/7 2020
Junkl VG-3 SKK Göteborg Int 6/1-20
Junkl EXC-1 CK BIM CERT JUNIORCERT Danmark, Roskilde Nat 7/9-19
Junkl EXC-2 CK SvVK Munka Ljungby Off 31/8-19