Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SHARWASSIM FARIDAH

Mwinda Zacharia El-Cazzino x Sharwassim Busra


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: ej angivet (Congenital heart failure: not noted)
Hjärtundersökning 18/11 2020
Heartscreening
19/21 145p LC Katrineholm Nat 24/10-20
14/16 130p LC Söderhamn Nat 17/10-20
16/18 135p LC Mariestad Nat 3/10-20
5/19 161p LC Gusum Nat 19/9-20
Junkl VG-3 SKK Göteborg Int 6/1-20
Junkl EXC-1 CK BIM CERT JUNIORCERT Danmark, Roskilde Nat 7/9-19
Junkl EXC-2 CK SvVK Munka Ljungby Off 31/8-19