Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

AL WATHBA GIZELDA CHOKOLATET PRALIN

Odi et Amo Shaft Elessar x Al Wathba Esther Fadheela


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 12/11 2020
Heartscreening
0 ej i mål lopp 1 (skadad) LC Östersund Nat 24/9-22
15/21 500p LC Täby Int 28/8-22
ÅRETS LURE COURSING TIK #6 2021
4/12 301p LC Mariestad Nat 3/10-21
4/17 333p LC Täby Nat 26/9-21
4/8 331p LC Roskilde, DK 5/9-21
10/21 160p LC Katrineholm Nat 24/10-20
8/18 150p Lc Mariestad Nat 3/10-20
5/19 161p LC Gusum Nat 19/9-20