Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

TEEGAN AV VILJE OG VE

Dahaqin Baqir x Amasonelands Shahdi Jala


Tecken på DCM: NEJ (Signs of DCM: NO)
Medfött hjärtfel: NEJ (Congenital heart failure: NO)
Hjärtundersökning 1/12 2021
Heartscreening
2/9 316p CERT LC Färlöv 1/10-22
14/16 433p LC Kristianstad Int 17/9-22
12/19 467p LC Olerum Int 1/8-22
ÅRETS LURE COURSING TIK #18 2021
6/10 320p LC Sjöbo Nat 9/10-21
9/16 311p LC Bråviken 31/7-21