Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

SKK Göteborg Internationell 4/1 2019
Domare Gabriel Valdez
Antal deltagande hundar: 23+14

BIM CACIB C.I.B. NO V-14 NORD UCH NORD V-13 NORD V-14-15 SE V-16-18 Qirmizi Ovation
BH-2 CERT R-CACIB JWW-18 Zadonas Durandal
BH-3 R-CERT Badavie Extra Spicy
BH-4 C.I.B. & NORD UCH FR CH NORD UCH PL CH SE V-14-15 SL CH Dabka's Italy
BIR BIG-2 CACIB DK UCH SE UCH SE V-17 WW-17 Aziz Qitarah
BT-2 CERT R-CACIB Qirmizi Rivendelle
BT-3 R-CERT SE JV-17 Amiyat Essowyn
BT-4 SE UCH SE V-14 Badavie Voice Of My Heart

Juniorklass hanar
EXC-1 CK BH-3 R-CERT BADAVIE EXTRA SPICY
EXC-2 CK BADAVIE EARTH WIND AND FIRE

Unghundsklass hanar
EXC-1 CK BH-2 CERT R-CACIB ZADONAS DURANDAL
EXC-2 CK ZADONAS DELUCA
VG-3 DAHAQIN FAREES FAREES
VG-4 DAHAQIN FAYAAZ

Bruksklass hanar
EXC-1 CK SHARWASSIM ESSAM

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BADAVIE BACCHUS
EXC-2 ZANDIRAH'S STARGAZER
EXC-3 DABKA'S SKY LIGHT
VG-4 DAHAQIN ESHAAN
VG DIVINA ROSA ARGIDER
VG DAHAQIN CHAQIB
VG YASHARS EFRAIM

Championklass hanar
EXC-1 CK BIM CACIB QIRMIZI OVATION
EXC-2 CK AMIYAT DARTH VADER
EXC-3 CK SUNDOWN GOSSIP AND CHAMPAGNE
EXC-4 CK BADAVIE AREZZO
EXC ALMIIDHI DARRAKH
EXC DABKA'S ROCKY
EXC DABKA'S QAISER

Veteranklass hanar
EXC-1 CK BH-4 DABKA'S ITALY
EXC-2 CK YASHARS DJERIDH AAKIL

Juniorklasss tikar
EXC-1 CK RED HAWK'S FAHIMA FAHMI
EXC-2 ZARABIS SENADA
VG-3 ZADIYADS IRRÉSISTIBLE

Unghundsklass tikar
EXC-1 CK BT-2 CERT R-CACIB QIRMIZI RIVENDELLE
EXC-2 TA'ZIM KAALICHA
EXC-3 DAHAQIN FOZIA

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-3 R-CERT AMIYAT ESSOWYN
EXC-2 CK MANDANA MIN EL AKBAR
EXC-3 CK QIRMIZI QUINNELLE

Championklass tikar
EXC-1 CK BIR BIG-2 CACIB AZIZ QITARAH
EXC-2 CK BT-4 BADAVIE VOICE OF MY HEART
EXC-3 CK BADAVIE ACILIA
EXC-4 DHAWATI UJALA LAMIÁH

Veteranklass tikar
EXC-1 CK BADAVIE MIRIEL

Avelsgrupp
1 HP QIRMIZI OVATION