Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

Svenska Salukiringen inbjuder till officiell utställning
Jubileumsutställning på Vilsta fredagen den 27/7 2018

Domare
Shuichi Suda, Japan - hanar & BIS
Deric Aube, USA - tikar
Bitte Ahrens, Italien - valpar & reservdomare

Anmälan
Online här >>
Eller via post till (SKK’s 3-sidiga blankett, 1 sida räcker) Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta
OBS! Anmälan är bindande

Klasser/avgifter
Valpklass 4-6 mån 250:-
Valpklass 6-9 mån 250:-
Juniorklass 9-18 mån 320:-
Unghundsklass 15-24 mån 320:-
Bruksklass >15 mån 320:-
Öppen klass >15 mån 320:-
Championklass >15 mån 320:-
Veteranklass 8-10 år 320:-
Veteranklass > 10 år 250:-
OBS det är endast en veteranklass, det är bara priset som skiljer.

Flerhundsrabatt
250 kr fr o m 3:e hunden med samma ägare efter 2 fullbetalade hundar (à 320 kr)

Klubbdiplom
Delas ut i finalerna till vinnande hundar med CK i alla klasser (gäller ej valpar).

Information
Hederspriser mottages med stor tacksamhet. Bästa par, barn med hund & juniorhandling arrangeras och betalas och anmäls på plats. För att tävla om bästa uppfödar- och avelsgrupp (hanar - 2 kombinationer) så behövs 4 hundar, inga valpar får ingå i grupperna. SvSR arrangerar årliga Summer Show på Vilsta på lördagen den 28/7! SVVK arrangerar sin Summer Show på Strömsholm och saluki bedöms där på söndagen den 29/7!

Anmälningsavgift
Sätts in samtidigt som anmälan på plusgiro 110091-6.Hundens namn, registreringsnummer & utställningsplats ska anges vid betalning. Telefonanmälningar mottages ej. Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda. Anmälan är bindande. För sent inkommen anmälan och/eller anmälningsavgift returneras.

Payment to this account Name: Svenska Salukiringen, Bank: Nordea, Account IBAN SE22 9500 0099 6034 0110 0916, SWIFT/BIC NDEASESS

Krav för deltagande
Vaccination enligt SKK:s championat- och utställningsbestämmelser. För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvSR (gäller ej valpar). Medlemsavgiften för 2018 är 300 kr för fullbetalande medlem. Inga valpar under fyra månader får vistas på området.

Upplysningar
Anmälningar - Marie Palmqvist 0739-52 97 68
Boende - Johan Grönborg 0704-44 04 21
Sponsring - Eva Andersson 0706-68 26 79
Övrigt - Christine Fransson 0707-74 05 87

SISTA ANMÄLNINGS- & BETALNINGSDAG 3/7 2018
Med reservation för eventuell domarändring.


The Swedish Saluki Club invite to official show at Vilsta friday 27/7 2018

Judges
Shuichi Suda, Japan - males & BIS
Deric Aube, USA - females
Bitte Ahrens, Italien - puppies & reserve judge

Classes/Fees
Puppy class 4-6 months 250 SEK
Puppy class 6-9 months 250 SEK
Junior class 9-18 months 320 SEK
Intermediate class 15-24 months 320 SEK
Working class >15 months 320 SEK
Open class >15 months 320 SEK
Champion class >15 months 320 SEK
Veteran class 8-10 years 320 SEK
Veteran class > 10 years 250 SEK
There is only one veteran class, the only difference is the price

3rd dog and more, with the same owner and entry fee 320SEK - entry fee is 250SEK

Entry
Online på www.saluki.se >Shows >Online entry
or by regular mail to Marie Palmqvist, Backgatan 6, 360 52 Kosta
REMEMBER to send copy of pedigree.

Entry fee
Payment to this account
Name: Svenska Salukiringen
Bank: Nordea
Account IBAN
SE22 9500 0099 6034 0110 0916
SWIFT/BIC NDEASESS

Information
Entries - Marie Palmqvist +46 739-52 97 68
Accomodation - Johan Grönborg +46 704-44 04 21
Sponsors - Eva Andersson +46 706-68 26 79
Other - Christine Fransson +46707-74 05 87

LAST ENTRY- & PAYDATE 3/7 2018
With reservation for changing of judge.