Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Glöm inte att
annonsera i
Salukibladets
julnummer!
Boka här >>

Föranmälan är obligatorisk, och utställningen är gratis.
Max ett långhår/ägare, max 2 släthår/ägare.

Pre-entry registration is required and the contest is free of charge.
Max 1 feathered Saluki and max 2 smooth Salukis from the same owner.