Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Hjärtdata / Heart screening results

Här publiceras resultat på hjärtundersökta saluki. Protokollet/undersökning/journalkopia ska skickas in till Mikael innan publicering kan göras på hemsidan. Ni som skickar in resultat, ange om ni godkänner att det publiceras på hemsidan. Om inte vi inte får ett godkännande så används endast resultatet under sekretess för statistisk sammanställning. Klicka på hundens namn för att se resultatet.
Det är viktigt att veta att DCM och andra hjärtsjukdomar kan utvecklas hastigt och att dessa undersökningsresultat inte garanterar att hunden förblir frisk under resten av sitt liv. Resultaten kan inte kan anses giltiga i mer än max ett år. 
Resultaten äldre än ett år hittar du här >>

Here we will publish results for heart screened Salukis. All data is collected by Mikael before publishing on this website. We show only results approved by the owner. Click on the dog's name to see the result.
It’s important to know that DCM and other heart diseases can develope quickly and that these results are no guarantee that the dog will remain healthy for the rest of it’s life. Therefore, the results cannot be considered valid for more than maximum one year.
The results older than one year >>

Hundens namn
Dog's name
Reg. nr
Reg. no
Född
DOB
Veterinär
Veterenarian
Undersökt datum
Screened date
AMIYAT ESSOWYN SE15353/2017 2016-12-27 Jens Häggström 2020-06-15
AMIYAT EXODEEN SE15355/2017 2016-12-27 Clarence Kvart 2019-11-25
BADAVIE ACILIA SE20742/2015 2015-02-17 Fredrik Ödahl 2019-10-15
BADAVIE AREZZO SE20736/2015 2015-02-17 Björn Åblad 2020-06-05
BADAVIE VIEW FROM THE TOP SE28821/2013 2013-03-25 Fredrik Ödahl 2019-10-15
BARAKISCH TIMSAR DARAJE SE42194/2011 2011-06-01 Torkel Falk 2019-10-12
BISCOTTI DANI DIINAAMIIT NOOR INCA NO30933/14 2013-11-29 Henrik Hedberg 2020-01-22
BISCOTTI FAHIMAH FABIA NO42895/15 2015-04-27 Henrik Hedberg 2020-01-22
DABKA'S QAISER SE14607/2015 2014-12-29 Liva Vatne, Norge 2019-07-23
DHAWATI UDAY KARAM SE42167/2012 2012-06-11 Lennart Nilsfors 2020-07-10
EL-UBAID'S TANGO SE48727/2013 2013-05-11 Björn Åblad 2020-04-17
GARAMIYAS ROSTAM SE36573/2015 2015-05-25 Jens Häggström 2020-02-04
HISILOME'S LEAH SE26883/2014 2014-03-20 Lennart Nilsfors 2019-12-05
HUSNIYA'S ALMIR-AL-UDAY SE44383/2015 2015-07-06 Lennart Nilsfors 2020-07-10
KHALILS CHAFEES CHAYTON SHARIAR SE43251/2013 2013-06-03 Fredrik Ödahl 2019-08-30
KHALILS DHARANAH SE48961/2014 2014-07-02 Fredrik Ödahl 2020-06-12
KHALILS EHAAD SHARIAR SE44683/2015 2015-07-02 Fredrik Ödahl 2019-10-09
MAJO'S VICTORIA'S SECRET SE36010/2015 2015-05-29 Fredrik Ödahl 2019-08-07
MANDANA MIN EL AKBAR SE13058/2017 2016-08-17 Björn Åblad 2019-12-19
MAZRA'E GANGALL CALA ANGUILA SE13873/2013 2012-12-19 Henrik Hedberg 2020-02-19
MURJAN SE26813/2018 2013-08-07 Einar Johard?(Albano) 2019-09-23
MWINDA ZACHARIA EL CAZZINO SE55882/2014 2013-12-20 Torkel Falk 2019-11-20
PAZADA STAR ALLIANCE SE29203/2013 2012-10-05 Fredrik Ödahl 2019-10-15
QIRMIZI OVATION SE53940/2012 2012-08-26 Torkel Falk 2019-07-24
QIRMIZI PASHMINA SE55567/2013 2013-09-29 Clarence Kvart 2020-03-27
QIRMIZI RUBICON SE32292/2017 2017-04-10 Miriam Höllmer 2020-01-21
RED HAWK'S MISHA DANEEN SE60202/2014 2014-11-25 Torkel Falk 2019-11-12
SHAMALI KAHAR AL DIRW IBN JAMAL SE54240/2016 2015-10-06 Henrik Hedberg 2019-09-30
SHARWASSIM CHAWKI SE40573/2014 2014-05-23 Lennart Nilsfors 2019-12-10
SHIRIN ROYA MEN MOXLEX MEHR SE50833/2014 2014-07-11 Mia Nilsson 2019-11-13
SOHEIL NOUR EMAD EILSHAN FI47330/17 2017-08-19 Mia Nilsson 2019-09-20
SUNDOWN GOSSIP AND CHAMPAGNE SE18079/2015 2014-09-15 Hebrik Hedberg 2020-04-01
TA'ZIM IHLAAH ISHARAT SE18580/2014 2014-02-18 Mia Nilsson 2019-11-13
VOLANTE'S D'ASHLI SE20215/2015 2015-02-11 Mia Nilsson 2019-09-20
ZADONAS DANOUA SE25828/2017 2017-03-10 Mia Nilsson 2019-11-13
ZADONAS DELUCA SE25826/2017 2017-03-10 Torkel Falk 2020-04-30
ZADONAS DURANDAL SE25825/2017 2017-03-10 Björn Åblad 2019-08-23