Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Central registrering av NCL

Vi har nu central registrering av NCL på saluki! Styrelsen har under 2021 ansökt om central registrering av NCL, de tekniska
rutinerna för registrering är fortfarande inte helt fastställda, men det går bra att skicka in resultat redan nu! Du måste ha en korrekt ifylld provsvarsblankett från NMBUs laboratorie i Oslo, samt en anmälnigsblankett från SKK. Även tidigare testade hundar kan givetvis registreras om provsvarsblankett är korrekt ifylld och du meddelar SKK att du godkänner att resultatet registreras. Remiss samt anmälan till SKK och annan information hittar du här på hemsidan.

SKK:s anmälan DNA-test:
https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/remiss-dnatest-a14.pdf