Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Rapportera in om du mist
din saluki, gäller hundar
födda 1991 och framåt.
Enkäten hittar
du här >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Rasspecifik avelsstrategi för saluki, reviderad 2015

Utlåtande över reviderat RAS för saluki >>


RAS träffar 2009 - hämta protokoll

RAS träffar 28/1-06
Protokoll sektion Norrbotten - hämta
Protokoll sektion Södra - hämta
Protokoll sektion Värmland/Närke - hämta
Protokoll sektion Västerbotten - hämta
Protokoll sektion Västra - hämta
Protokoll sektion Östra - hämta