Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

Svensk rashistoria från 1920-talet och framåt

Av Birgitta Berglund Bäckström och Elizabette Kallin-Forssberg
Ursprungligen publicerad i The Saluki med engelsk text
För RAS översatt och bearbetad av Björn Bäckström.

Saluki importerades från England redan på 20-talet. Den första valpkullen föddes 1926 och var efter Sarona Shuna, barnbarn till Ch Sarona Kelb. Uppfödare var Vivan Bonander, som hade kennel Gana. Hanhunden var Timsa el Sollum (grizzle) importerad från England 1924. Han var den första registrerade salukin i Sverige och sedermera också svensk champion, den första i rasen.

På 30-talet importerades hundar från kennel El Saruk i Tyskland, men de tidiga linjerna från England och Tyskland försvann under krigsåren.

50-talet
I början på 50-talet vaknade intresset på nytt och vi fick in saluki vars linjer vi fortfarande kan spåra i vår avel. 1950 importerade Gunborg Key Ch Mazuri Kharga från England och han var den enda registrerade salukin det året. Han fick sedan en kull med den importerade tiken Zomahli Ekrebel. Ch Windswift Khosro och Ch Sparrowhawk Sheba och deras två tikvalpar flyttade med sina uppfödare från Danmark till Sverige 1950 resp 1951. En av dessa tikar, Int&Nord Ch Sandagerhus Ibi blev grunden till Sigrid Norman och Maj Benthammars kennel Ibinores. Den andra tikvalpen Sandagerhus Zadi köptes av Elsbeth Lundbergh, kennel El Kelus.

1954 importerade Gudrun Calvert Ch Mazuri Kijana från England. Kennel Ibinores tog in Qatif van de Oranje Manege från Nederländerna och 1958 Ch Baytor Autocrat från England. Samma år importerade Vivan Bonander Zorro El Saluk från Tyskland. Harriet Åberg med kennel Derbendi Khan grundade också sin uppfödning på de tidiga 50-talsimporterna. Åtskilliga importer gjordes under detta årtionde och flera kullar föddes. För varje år som gick ökade registreringarna något och 1959 var antalet uppe i 22 stycken.

60-talet
Carin Lindhe´, kennel Mountebanks, importerade 1960 Burydown Jamila efter Ch Burydown Freyha och två år senare Asphodel Arabis. Valpar, som föddes i kombinationen med dessa två saluki, exporterades bl a till Portugal och USA. Kennel Derbendi Khan hade 1960 en kull efter Ch Derbendi Khan och Int Ch El Kelus Ali-Baba. I den kullen föddes Derbendi Khan Bellina, som sedan blev avelstik i Gerd och Lennart Olssons kennel Ben Huris. De hade redan vid detta tillfälle två champions, som var uppfödda av Ibinores kennel.

1961 importerade kennel Derbendi Khan en hanhund, Rand, från Irak. Han var oregistrerad, men uppfödaren fick dispens att använda honom i avel. Från Nederländerna importerades samma år Cayenne van de Oranje Manege av kennel El Kelus och året därpå tog Ulla Rudbäck-Andersson, kennel Danaelii, in Daylight of Daxlore och Clarissa of Daxlore. 1966 föddes hennes första kull efter dessa två saluki. Valpar exporterades till Norge, Finland, Schweiz och Tyskland. Kennel Ben Huris parade 1964 Bellina med Int & Nord Ch Ben Huris Adir. Både kennel Ibinores och kennel Ben Huris hade stora framgångar med sina uppfödningar. Ben Huris skapade en avel med homogena, ofta svart grizzle, saluki som byggde på tidiga importer. År 1965 tilldelades Kennel Ibinores Hamiltonplaketten.

1967 importerade Birgitta och Björn Bäckström en hanhundsvalp, Burydown Umayyah efter Ch Burydown Freyha och året därefter tog kennel Ibinores in Windswift Khazza. Båda valparna var från England. Birgitha Runmarker och Elisabeth Andersson importerade de första släthåriga salukina: Sedeki Tani och Sedeki Tasi. Birgitha Runmarker, kennel Azadi, importerade ytterligare en släthårig saluki vid namn Ch Sedeki Ahmar. Sedeki Tani parades med El Kelus Dohab och ur den kullen exporterades senare en släthårstik, Azadi Zanande, till kennel Srinagar i USA. Int Ch Asphodel Arabis parade Nord Ch El Kelus Eilah och ur den kullen kom El Kelus Farissla, som senare blev avelstik på kennel Sahrai i Finland. Allt fler saluki registrerades och 1969 var det 76 stycken.

70-talet
Under den kommande tioårsperioden ökade registreringarna väsentligt liksom importerna, många av dem kom från England. Ibinores tog in Tahawi Mansoor 1970 och Inger Gabrielsson Skylark of Daxlore. Den senare en kullsyster till Skybelle of Daxlore. Int Ch El Kelus Dohab parades med den danska Stensedals Sheba med Daxlore bakgrund och resultatet blev två valpar: Semele och Damasichton. Gabrielle Åsberg parade sin tik Nord Ch El Kelus Ebur med Int&Nord Ch Aspodel Arabis son Int Ch Sadruk del Flamante. I denna kull föddes kennel Kirmans avelstik Hendese.

Elisabeth Andersson, kennel Barakisch, fick 1971 en hel kull släthår i kombinationen Ck Sedeki Tasi och Ch Sedeki Ahmar och hon fortsatte sin uppfödning på Sedeki-Mazurilinjerna. Eva och Carl-Olof Wejdmark, kennel Wenarja, började sin uppfödning genom att para sin tik Int Ch Ben Huris Jazira med Ch El Kelus Dohab. Ruth Larsson, kennel Chabina, började sin uppfödning med Danaelii Chabuk-el-Farastuk, som parades med Ibinores Ukina. 1972 importerade Birgitta och Björn Bäckström Burydown Cyrus, en kullbror till Ch Burydown Cleopatra. Kennel Ibinores tog in Sindah Manik och Windswift Al Jabir, den senare ägdes av Ingrid Alm.
Lena Stålhandske, kennel Schiram, köpte redan 1966 tiken Int Ch Ibinores Ryhl Ismene och när hon 1972 parade henne för andra gången var det med Ch Ben Huris Hussein. I denna kull föddes Schiram Ibicus. Birgitta Strandborg, kennel Khalil hade sin första kull efter Int Ch Danaelii Chabuk-el-Farastuk och Babette. 1973 hade Birgitta och Sören Nordqvist, kennel Zohari, sin första kull från Ch Azadi Zedekiah och Int Ch Azadi Zarrin Zimbaq. Det var endast en import från England det här året, Arabesque Noelin. Året därpå hade Ch Skylark of Daxlore en kull med Ben Huris Pham Al Sham. Ch Burydown Cyrus parade Fin Ch Skynymph of Daxlore, som importerats från England till kennel Sahrai i Finland och ur den kullen exporterades Sahrai Emir till Birgitta och Björn Bäckström.

Tre saluki kom från England under 1974: Mazuri Maliman till Margit Westling, Sedeki Emsal till kennel Zohari och Ch Sedeki Mazuri Badshah till Birgitha Runmarker. Den senare farfar respektive morfar till Sedeki Emsal och Sedeki Ahmar och morfar till Sedeki Tani och Tasi. Kennel Ben Huris tilldelades detta år Hamiltonplaketten.
1975 importerade Anne-Marie Danielsson, kennel Hamahdan, en son till Ch Jen Araby Mahal Bey of Sedeki vid namn Sedeki Hamah. Gunilla och Bo Skoglund, kennel Shaamroc, var ägare till den Int&Nord Ch Schiram Ibicus och kullbrodern Shiram Imbus. Den senare parade deras finlandsfödda Int Ch Sahrai Bhadrina. Tre importer registrerades detta år: en från USA, Warm Valley´s Saluki of Kasbah och två engelska, Ch Chalaak Adda efter Ch Knightellington Ibrahim och den släthåriga Sedeki Malsa efter Ch Jen Araby Mahal Bey of Sedeki. Den senare importerades av Maria Kromann, kennel Blue Shiraz.

1977 flyttade familjen Abrahamsson till Sverige med sina tre saluki: USA-födde US&DK Ch Srinagar Jamal of Jasperwall och hans danskfödda barn Int&Nord Ch Beduin och Int&Nord Ch Baklava, vilkas mamma var den finska tiken Ch Kirman Reseda. Ch Sedeki Hamah parades med Inger Gabrielssons båda tikar Ch Skylark of Daxlore och Danaelii Da´fne. Karin Hedberg, kennel Kashmani hade sin första kull från sin tik Nord Ch Wenarjas Washaya och Windswift Al Jabir. Gunny Blomgren, kennel El Zera´ati, hade också sin första kull från Nord Ch Azadi Zera´ati och Int&Nord Ch Beduin. 1978 importerades Sedeki Geda från England till kennel Zohari. Int&Nord Ch Baklava blev Monica Nilssons avelstik och Baklava blev hennes kennelprefix. Hon hade en kull efter Int&Nord Ch Sedeki Hamah och ur denna kull kom hennes avelshund Baklavas Ahsan-Min. Under 70-talet varierade registreringarna mycket och vid decenniets slut, 1979, registrerades 123 saluki.

80-talet
Under detta årtionde växte intresset stadigt för rasen och allt fler salukiägare började med uppfödning. Saluki importerades, men inte i samma utsträckning från England som tidigare. 1980 kom Windswift Musni Tazi och året därpå Windswift Dhaba. Burydown Octavia och Burydown Ozymandias importerades 1982 och tre år senare Janrosa Jasmin-E-Zohari och El Hamrah Latiif. Izmir Azadi El Zera´ati kom 1987 och samma år togs Windswift Luke El Hindiya och Windswift Mark Hindiya in från England. Året därefter importerades den första salukin, Kiabe Shamesh, från Australien och 1989 kom Kenmar Knoll Sahula från USA.

Inger Sjöström och Christer Edling, kennel Shamali, parade 1981 sin engelska importtik Una Uslub, Sedeki-bakgrund, med Int&Nord Ch Ben Huris Wadj Karmaz och ur denna kull kom deras avelshund Shamali Rayyan Hilal. Dan Johansson, kennel Dervisch, hade en kull från Ch Khalils Fayid och Khalils Harima och i denna kull föddes Dervish Cherazade som senare blev avelstik hos kennel Khalil. Iréne Andersson, kennel C´est Esmera hade1982 sin första kull efter Nord Ch Kirman Esmera och Int&Nord Ch Ahsan-Min. Året därefter fick Maria Abrahamsson, kennel Badavie, sin första kull efter den finska tiken Ch Al-Faraz Galla-Maya och Int&Nord Ch Ahsan-Min. Samma år startade Gerd Andersson, kennel Dar el Hindiya, sin uppfödning med sin tik Nord Ch Kashmanis Kayesha.

1984 hade Elizabette Kallin och Bo Forssberg sin första kull och två år senare tog de över kennelprefixet Khalil. I kullen med Int&Nord Ch Baklavas Ahsan-Min och Int Ch Khalils Ibiza föddes Ibn-Ibiz, som senare blev en av deras avelshundar. De använde också Int&Nord Ch Burydown Ozymandias till sin tik Int&Nord Ch Dervisch Cherazade och fick då Khalils Maghreb Schariar, som sedan användes i avelsarbetet. Int&S&N Ch Izmir Azadi El Zera´ati parades med S&N Ch Khails Jadaba och i den kullen föddes Khalils Omavad, som senare blev mor till Int&S&N Ch Khalils Qasr Umm Ain.

Elisabeth och Guy Jacobsson, kennel Shafaq, hade sin första kull från Zohari och Zera´ati linjer. Ann Edberg, kennel Volante, parade sin tik Int&Nord Ch Baklavas Axira-Gamil, kull-syster till Int&Nord Ch Baklavas Ahsan-Min, med Int&Nord Ch Zohari Azim-Dar-Yahan och från den kullen kom hennes avelshund Volantes Pinot-Nero.

Madeleine Boväng, kennel Yebellis, hade nu sin första kull byggd på Zera´ati och Zohari-linjerna. Tre år senare hade Ingela Johansson, kennel Ritzas, sin egna första kull byggd på C´est Esmera och Wenarjalinjerna. Kennel Oazis al-sharq hade sin första kull efter Int&Nord Ch Burydown Octavia och Ch El Hamrah Karachi Khan från Finland. Från den kullen exporterades Oazis al-sharq Amiir till kennel Asarafi i Finland. Två år senare parade Katarina Nilsson, kennel Maá Zalek, sin tik Ch Zohari. Azmayesh med Ch Blue Shiraz Brahma. År 1989 registrerades 125 saluki.

90-talet
Under den kommande tioårsperioden växte intresset för saluki kraftigt och därmed antalet kennlar. Vi kan konstatera att intresset för importer från andra länder var stort med bl a införsel från Australien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Schweiz Nya Zeeland, och givetvis de nordiska länderna.. Det skulle bli alltför komplext att här försöka redovisa kennlar, avelsresultat och enskilda individers betydelse för aveln under en period som dessutom ligger nära i tiden och därmed är svår att utvärdera.

Utöver de två tidigare nämnda kennlarna har kennlarna Baklava, Khalil och Shaamroc erhållit den förnämliga Hamiltonplaketten. Senast nu år 2005 har även kennel Shamali tilldelats Hamiltonplaketten av Svenska Kennelklubben.

Underlag för historiebeskrivningen är huvudsakligen hämtad från Salukiringens jubileumsböcker.

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER