Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Enkäter

Salukins temperament
Rapportera in om hur du
upplever din hund.
Salukins ålder
Om du mist din saluki

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt
annonspaket i
Salukibladet
Boka här >>

Welcome to celebrate “The dual purpose Saluki” at Saluki European Congress arranged by The Swedish Salukiclub

sec banner

Saluki European Congress with the Breed conference, 2 CACs shows for Salukis with Jubilee dinner and located at the same place as The World Coursing Championships and this will be held in Norra Åsum, Kristanstad during June 27 to July 2, 2023.