Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

Central Registrering av NCL- Neuronal Ceroid Lipofuscinos

Vi kan med glädje meddela våra medlemmar att vi nu har central registrering av NCL på saluki! 2017 påbörjades ett arbete i Oslo, på Norges veterinärhögskola NMBU, för att ta fram ett gentest för NCL hos saluki. Framtagandet av detta gentest möjliggjordes för att en ägare i Norge drabbades av att en av hennes hundar insjuknade och dog i denna sjukdom. Hon ombesörjde att prover kunde tas från hunden efter dess bortgång. Utifrån dessa prover och med hjälp av prover från ett stort antal andra saluki, både besläktade och obesläktade, kunde ett gentest slutligen tas fram 2018.
Styrelsen har under 2021 ansökt om central registrering av NCL, då vi genom Salukiringens kommitté för Ras & Hälsa uppmärksammats på att detta var möjligt hos andra raser. Ras & Hälsa har jobbat med frågan och satt samman en ansökan till SKK. Vår förfrågan skickades först till SvVK, som i HS godkände vår ansökan och frågan fördes vidare till SKKs avelsråd. Hösten 2021 fick vi beskedet att registrering för saluki godkänts! De tekniska rutinerna för registrering kan ni läsa om nedan. I Salukibladets julnummer 2021 och på vår hemsida kan ni läsa om denna hemska sjukdom och ni finner länkar till remisserna som ska användas på vår hemsida under Ras & Hälsa. Sjukdomen är inte vanlig i rasen, men den är fruktansvärd och vi har nu en unik möjlighet att säkerställa att den inte förs vidare till kommande generationer saluki!
Detta väcker givetvis en hel del frågor hos våra medlemmar, frågor som kräver svar. Nedan kan ni förhoppningsvis finna svaren på dessa frågor. Om fler frågor uppstår är ni välkomna att kontakta RAS & Hälsa på mailadress: rasochhalsa@saluki.se

Frågor och svar om Central Registrering av NCL- Neuronal Ceroid Lipofuscinos

Vad innebär central registrering av NCL?
Central registrering innebär att provresultat blir officiellt registrerade i SKK, så att man i hundens uppgifter i databasen kan se resultatet under fliken Veterinär.

Innebär central registrering att jag måste testa min hund för NCL innan den paras, eller för att få registrera min kul i SKK?

Nej, att testa sin hund är helt frivilligt. Hälsoprogrammet för NCL är på nivå 1. Salukiringen rekommenderar starkt att man testar alla saluki som används i avel.

Varför ska jag testa min hund för NCL:
NCL är en genetisk sjukdom som drabbar unga hundar, ofta under två års ålder. Utgången för en hund som insjuknat är alltid dödlig och vägen dit är plågsam då man kort beskrivet kan säga att hjärnan förtvinar. 
Om du testar din hund och den är genetiskt fri, är det ett livslångt resultat. Parar du hunden med en annan hund som är genetiskt fri, kan det inte bli några bärare eller sjuka i den kullen. Hela kullen är alltså genetiskt fri. 
Parar du en genetiskt fri med en bärare kan du producera fler bärare, men ingen sjuk hund. I nästa generation kan du välja att gå vidare med avel på de genetiskt fria individerna. På så sätt minskar förekomsten av anlaget succesivt i rasen.
Parar du två bärare kan du producera både bärare och sjuka hundar. Att para två bärare med varandra är inte tillåtet enligt djurskyddsföreskrifterna och SKKs grundregler.

Innebär central registrering att jag måste testa min hund för NCL innan den paras, eller för att få registrera min kul i SKK?
Nej, att testa sin hund är helt frivilligt. Hälsoprogrammet för NCL är på nivå 1.

Om jag testat min hund, måste jag då skicka in resultatet för registrering?
Nej, att registrera resultatet är frivilligt, men vi rekommenderar alla som testar sin hund att skicka in resultatet för registrering. På så vis får vi en mer komplett och rättvisande bild av förekomsten av NCL i rasen, till ledning för avelsarbetet.

Hur gör jag för att testa min hund?
Du bokar en tid för provtagning hos din veterinär. Du laddar ner och fyller i dina uppgifter på remissen för blodprovet/svabben och SKKs dna-remiss och tar med dessa dokument till veterinären, där denne fyller i sin del. Vill du hellre svabba än ta blodprov måste svabbar beställas från labbet (Norges veterinärhögskola NMBU).
Remiss och blodprov skickas till Norges veterinärhögskola NMBU, anmälan behåller du själv tills du fått provsvaret.

Vilken remiss ska jag använda och vart hittar jag den?
Remiss till laboratoriet på Norges veterinärhögskola NMBU hittar du på vår hemsida saluki.se under Ras & Hälsa/NCL/DNA-test


Hur anmäler jag provresultatet till SKKs register?
SKKs dna-remiss hittar du på SKKs hemsida >>
 Remissen ska provtagande veterinär och ägare fylla i och den ska bifogas provsvaret från Oslo.

Om jag får svaret att båda hundar som ska paras är genetiskt fria, kan jag då räkna med att alla valparna i kullen är genetiskt fria?
Ja. Avkommorna kommer att få beteckningen ”hereditärt fri” i SKKs databas. Detta under förutsättning att DNA-testresultaten som visar att hundens föräldrar eller andra anfäder är testade som fria finnas registrerade hos SKK. Det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen hereditärt fri är begränsat till tre. Därefter behöver man provtaga blivande föräldradjur igen för att räknas som genetiskt fri.

Jag har redan testat min hund tidigare. Kan jag skicka in det resultatet och få det registrerat?
Ja, så länge du använt NMBUs remiss och den är fullständigt och korrekt ifylld. Du kan inte använda SKKs anmälan för att registrera ett tidigare taget prov, så du måste förtydliga vad det gäller och att du godkänner att resultatet publiceras, när du skickar in remissen.

Kan jag skicka in provsvar från andra laboratorier än NMBU?
Ja, SKK kan acceptera andra laboratorier än NMBU, förutsatt att provsvaren/certifikaten innehåller erforderlig information. Men SKK brukar hålla sig till de större labb som de känner till, t ex Laboklin, Antagene, tidigare AHT nu Canine Genetic Testing (CAGT), Genomia och EVG Diagnostics.

Om båda föräldradjuren är testade och funna hereditärt fria, måste jag då anmäla valparna i kullen som hereditärt fria?
Påförande av beteckningen hereditärt fri görs per automatik om föräldrarna till hunden är fria. Det förutsätter att testresultaten för föräldrarna/släktingarna är registrerade i SKKs databas. Mer om hereditärt fri kan du läsa här >>

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER