Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

Råd vid hjärtundersökning

Protokoll för ultraljud finns längst ner på sidan.

Hjärtfel är inte något stort problem i rasen, men det förekommer medfödda hjärtfel och en sjukdom, som uppträder senare i livet (Dilaterad Cardiomyopati DCM).
Medfödda hjärtfel upptäcks oftast vid valpbesiktningen, men inte alltid. Därför är det bra om hunden undersöks i vuxen ålder.
Därför ser Salukiringen gärna att i varje fall de hundar, både hanar och tikar, som avses att gå i avel, undersöks med ultraljud och EKG.

Undersökningarna görs av tre olika skäl.
A. Om den tilltänkta avelshunden är under 4 år, bör den undersökas för att upptäcka eventuella medfödda hjärtfel.
B. Avelshundar undersöks före parning om de är 4 år eller äldre för att utesluta att någon har begynnande tecken på DCM, som är en lömsk sjukdom. Hunden kan ha ett till synes helt friskt hjärta och sedan utveckla tecken, som ses på ultraljud flera månader innan man kan se på hunden att den är kliniskt sjuk. Denna undersökning bör göras så nära före parningen, som är möjligt, dock inte mer än ett år före parning. Hundar, som används i avel flera gånger, bör alltså undersökas flera gånger. Ett helt normalt hjärtultraljud betyder tyvärr inte att hunden säkert kommer att vara hjärtfrisk resten av livet.
C. Hundar, som gått i avel, bör undersökas ytterligare minst en gång, när de uppnått 7 års ålder.

Undersökning A kan med fördel vara densamma som den första undersökning B, som görs på hunden.

Samtidigt är det ett önskemål från klubben att hundar, som dör av odiagnostiserad hjärtsvikt eller oväntat plötsligt dödsfall, obduceras och att resultatet kommer till klubbens kännedom. Glöm inte att i dessa fall fylla i åldersenkäten på hemsidan. Allt detta vill vi göra, för att få en säkrare uppfattning om hur det står till i rasen.

Här nedan finns länk till det protokoll, som ska användas vid undersökningen. Vi rekommenderar att ni själva fyller i protokollet med era ägaruppgifter och hundens individuppgifter, skriver ut det och tar med eller skickar till veterinären som ska utföra undersökningen.
Här finns också länk till en artikel från Finland med angivna värden på olika mått, som ses vid ultraljudsundersökning av ett friskt salukihjärta. Detta papper är bra att ta med till veterinären, som ska utföra undersökningen. Ta gärna med denna text också.

I Finland pågår ett forskningsprojekt, där man samlar in blodprover från saluki med hjärtfel och deras föräldrar och syskon. Man försöker att hitta gener, som medverkar till uppkomsten av framför allt DCM. I andra raser är det visat att det är en ärftlig sjukdom. Men den ärvs på olika sätt i olika raser. Adressuppgifter kommer att publiceras på hemsidan.

Protokollen från ultraljud (eller obduktion) skickas under sekretess till Salukiringens veterinär:
Mikael Nordström, Blixbo 159, 790 15 SUNDBORN.
Inskannat protokoll kan även skickas per e-post mi@blixbo.se

Den ägare som vill, erbjuds att en sammanfattning av resultatet publiceras på hemsidan.

Ultraljudsprotokoll saluki >>

Normalvärden (finsk artikel) >>

Hjärtdata >>

Vill du bidra till forskningen? >>

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER