Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

Vill du bidra till forskningen?

I Finland har en grupp forskare sedan länge ett projekt som syftar till att samla in DNA från saluki och försöka kartlägga genetiska sjukdomar. Projektet behöver ständigt få in nya prover från saluki som diagnosticerats med en genetisk sjukdom, samt deras syskon, avkomma och hundar bakåt i stamtavlan. DNA kan samlas in genom prov från blod, saliv eller kindskrap. De föredrar blod, eftersom det ger dem ett prov med bättre kvalitet och kvantitet.
Om du önskar deltaga, kontakta din veterinär för provtagning, eller passa på då du ändå är där i annat ärende. Nedan finner du länkar till instruktioner för blodprovstagningen, samt remissen som ska medfölja provet. Kom ihåg att fylla i en remiss för varje enskilt prov.

In Finland, a group of scientist are working on a project to collect DNA from Salukis and try to map various genetic diseases. The project always needs more DNA samples for the genetic studies, from diagnosed dogs as well as their litter mates, offspring and dogs behind them in their pedigree. DNA can be obtained from saliva, cheek swabs or blood. They prefer blood because it gives them better quality and quantity.
If you would like to participate, please contact your vet to organize a sample collection and refer to the instructions in the link below. Remember to fill out the sample form for each of the samples. Below you also find a link to the sample form.

Blankett för blodprov, genetiska undersökningar hos hundar >>

Länk till finska DNA-projektet >>

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER