Skip to content
Menu

Styrelsen informerar

Vad händer i klubben?
Håll dig uppdaterad!
Senaste informationen
från styrelsen kan du
hitta här >>

Salukins ålder

Har du mist din
saluki? Hjälp oss att
kartlägga hur gammal
salukin blir via
detta formulär >>

Salukibladet

Erbjudande!
Boka vårt annonspaket
i Salukibladet!
Boka här >>

SKK Vänersborg Nordic 17/9 2021
Domare Liz-Beth Liljeqvist
Antal deltagande hundar: 10+5

BIR NORD CERT C.I.B. FI V-19 HR CH JWW-18 SE&DK&FI&NO UCH Zadonas Durandal
BH-2 NORD R-CERT DK UCH SE JV-17 SE UCH SE V-19 Zadonas Deluca
BH-3 CERT Lags Latifha Laurian
BH-4 DK UCH SE UCH Dabka’s Rocky
R-CERT Dabka’s Rio
BIM CERT NORD CERT Badavie Great Northern Morning
BT-2 R-CERT NORD R-CERT Dabka’s Xandra
BT-3 Baklava’s Yaqina
BT-4 DK UCH SE UCH SE VCH Sharwassim Faizah

Juniorklass hanar
EXC-1 CK IMÁD ILUHÁNI DANONE
EXC-2 AMIYAT GASGANO

Bruksklass hanar
VG-1 SHARWASSIM ESSAM

Öppenklass hanar
EXC-1 CK BH-3 CERT LAGS LATIFHA LAURIAN
EXC-2 CK R-CERT DABKA’S RIO
EXC-3 SOMMARVINDENS STARDUST

Championklass hanar
EXC-1 CK BIR NORD CERT ZADONAS DURANDAL
EXC-2 CK BH-2 NORD R-CERT ZADONAS DELUCA
EXC-3 CK BH-4 DABKA’S ROCKY
EXC-4 DABKA’S SKY LIGHT

Juniorklass tikar
EXC-1 CK BIM CERT NORD CERT BADAVIE GREAT NORTHERN MORNING

Öppenklass tikar
EXC-1 CK BT-2 R-CERT NORD R-CERT DABKA’S XANDRA
EXC-2 CK BT-3 BAKLAVA’S YAQINA

Championklass tikar
EXC-1 CK BT-4 SHARWASSIM FAIZAH
EXC-2 SHARWASSIM FALISHA

Språk / language

SENASTE RESULTAT

VÅRA SPONSORER